TERAPIA TRAUMY

TERAPIA TRAUMY

Praca z traumą Doświadczenie traumatyczne wynikające z traumatycznego rozwoju prowadzą do dezintegracji struktur psychicznych oraz ich funkcji, których nadrzędnym celem staje się przetrwanie w niekorzystnych warunkach. Kiedy dziecko funkcjonuje w chronicznym stresie i...