O mnie

Pracuję z osobami dorosłymi  zainteresowanymi badaniem związku swojego losu z doświadczeniami przodków, cierpiącymi z powodu różnych objawów utrudniających codzienność, próbujących uzyskać większy wpływ na swoje życie, ciekawymi siebie, poszukującymi nowego rozumienia swoich problemów.

Katarzyna Jedlińska

Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą w trakcie szkolenia, który w swojej pracy łączy wiedzę akademicką z podejściem holistycznym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką i ciałem. Szczególną uwagę kieruję w stronę odnalezienia wpływu emocji na biologię organizmu, po to byś mogła z satysfakcją POWRÓCIĆ do ZDROWIA

W praktyce integruję różne podejścia terapeutyczne min. podejście psychodynamiczne, psychoanalityczne, ale też Psychobiologię, Recall Healling, Teorię Poliwagalną, Somatic Experiencing i inne. W centrum moich zaineteresowań jest Trauma transgeneracyjna, trauma historyczna. Trafiają do mnie osoby z obniżonym samopoczuciem, dyskomfortem psychicznym, psychosomatycznymi dolegliwościami potrzebujące wsparcia.

 Aktualnie

  • Poszerzam swoją wiedzę podczas kursu Psychotraumatologii Parktycznej i Psychoterapii Psychoanalitycznej zorganizowanych przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Narzędzie to ukierunkowane jest na pracę z osobami dotkniętymi przeżyciami traumatycznymi.
  • Somatic Experiencing (SE) – Terapia Traumy metodą dr Petera Levine.

Wiedzę specjalistyczną uzyskałam

 

na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Psychologii o specjalności Psychologia Zdrowia. Temat mojej pracy magisterskiej to Międzypokoleniowe dziedziczenie traumy w chorobie Hashimoto. Celem badania było określenie związku pomiędzy traumatycznymi przeżyciami, a postrzeganiem choroby i regulacją emocji w grupie osób chorych na Hashimoto. Inspiracją dla moich dociekań naukowych stała się problematyka transmisji pokoleniowej i systemu dziedziczenia chorób. Chęć zrozumienia międzypokoleniowego przekazywania stresu oraz wpływ rodzinnych przeżyć na nasze funkcjonowanie ostatecznie zdecydował o wyborze profilu mojej działalności.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzajach kursach, warsztatach, szkoleniach czy konferencjach. 

Doświadczenie zawodowe

Klinikę Zdrowia Ohana prowadzę od końca 2019 roku. Podczas pracy z pacjentami skupiam się na przetwarzaniu destrukcyjnych emocji, a przede wszystkim  na budowaniu poczucia bezpieczeństwa i poprawie procesu samoregulacji. Konsultacji z Psychobologii udzielam  stacjonarnie i on-line.

Specjalizuję się głównie w:

  • poszukiwaniu źródła niedomagania w ciele,
  • ujawnianiu blokujących, ukrytych dynamik rodowych ,
  • wsparciu w zakresie zaburzeń psychosomatycznych, czyli różnego rodzaju dolegliwości pojawiających się bez określonych przyczyn biologicznych, mających podłoże psychologiczne. Wśród chorób o których mowa oferuję pomoc psychologiczną przede wszystkim przy zaburzeniach układu oddechowego tj. w astmie oskrzelowej, chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, przy niedoczyności tarczycy, chorobach skóry, układu pokarmowego, otyłości, zaburzeniach snu, migrenach, zaburzeniach odżywiania, cukrzycy.

Moje doświadczenie uzupełniają odbyte praktyki zawodowe

.
Psychoterapia, pomoc psychologiczna i psychiatryczna w ośrodku Grupy Synapsis (Warszawa) – konsultacja neuropsychologiczna; konsultacja lekarza psychiatry z elementami diagnozy; konsultacja psychologiczna (wywiad, oferta); terapia rodzin i perspektywa systemowa; zjawiska w psychoterapii (perspektywa psychoanalityczna); praktyczne aspekty pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi (elementy psychodramy); praktyczne aspekty pracy z grupą; propedeutyka zaburzeń chorób afektywnych; praca metodą dialogu motywacyjnego; praktyczne aspekty psychoterapii w kontekście różnic międzykulturowych; pomoc psychologiczna i terapia osób oraz rodzin z doświadczeniem straty; wybrane aspekty kończenia terapii – perspektywa kliniczna. 6 miesięczny staż w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania i wiele innych.