O mnie

Pracuję z osobami dorosłymi  zainteresowanymi badaniem związku swojego losu z doświadczeniami przodków, cierpiącymi z powodu różnych objawów utrudniających codzienność, próbujących uzyskać większy wpływ na swoje życie, ciekawymi siebie, poszukującymi nowego rozumienia swoich problemów.

Katarzyna Jedlińska

Psychotraumatolog, Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem Psychotraumatologiem, Psychologiem, Psychoterapeutą. Poza wymienionymi ukończyłam studia magisterskie z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Aktualnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie Psychoterapii atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Bogactwo wiedzy neurobiologicznej zdobywam podczas 3-letniego Core Treningu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź). W obszarze rozumienia traumy swoją wiedzę poszerzam na Psychotraumatologii Zaawansowanej. Pracuję holistycznie uwzględniając wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką i ciałem. Szczególną uwagę kieruję w stronę psychiki i jej oddziaływania na zdrowie. W dzisiejszych czasach objawy typu nadmierna potliwość, przyśpieszone bicie serca, zmęczenie, bezsenność, problemy żołądkowe, wypadanie włosów, bóle głowy czy pleców nie muszą oznaczać, że jesteś chora, tylko, że ciepi Twoja psychika.

W praktyce integruję różne podejścia terapeutyczne. Swoją wiedzę opieram na  podejściu psychodynamicznym, psychoanalitycznym (Psychoterapia psychodynamiczna, Psychotraumatologia Praktyczna, Psychortaumatologia Zaawansowana, Core Trening) i do pracy z ciałem w traumie wykorzystuję takie techniki jak: Somatic Experiencing (SE), Integral Somatic Psychology (ISP) i inne. W centrum moich zainteresowań jest trauma transgeneracyjna i trauma wczesnodziecięca. Z pomocy mojej korzystają osoby z obniżonym samopoczuciem, dyskomfortem psychicznym,  z PTSD, Complex PTSD, zaburzeniami dysocjacyjnymi i lękowymi, depresją, nerwicą, bólami i chorobami psychosomatycznymi potrzebujące wsparcia.

Dzięki obecności współczującego terapeuty zaczynasz rozumieć doświadczenia

dezorientacji, cierpienia, gniewu, żalu, wstydu i bólu.

A. Schwartz

 

Kursy i szkolenia:

  • 1,5 roczna Psychotraumatologia Praktyczna (176 godzin). Upoważnia do krótkoterminowej pracy interwencyjnej z osobami po przeżyciach traumatycznych, podejmowania działań stabilizujących, wspierających. /Psychotraumatolog/
  • 2 letnia Psychotraumatologia Zaawansowana (264 godziny). Ten etap szkolenia ma za zadanie poszerzać rozumienie specyfiki doświadczeń traumatycznych z perspektywy psychoterapeutycznej psychotraumatologii omawianej w ujęciu psychodynamiczno – psychoanalitycznym Stanowi przygotowanie do długoterminowej psychoterapeutycznej pracy z pacjentami po doświadczeniach traumatycznych – w trakcie szkolenia.
  • 4 letni kurs Psychoterapii (1360 godzin) – atestowany przez Sekcję Naukową Psychoteraii  i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – w trakcie szkolenia.
  • 3 letnie szkolenie Somatic Experiencing (SE) (216 godzin).- terapia traumy metodą dr Petera Levine w toku.
  • 1,5 roczny zaawansowany kurs Integral  Somatic Psychology (ISP) (72 godziny) /dr Raja Selvam/ psychologia somatyczna.
  • Szkolenie PreCORE (110 godzin) wprowadzenie do ISTDP – podstawowe założenia ISTDP w podejściu Attachment Based ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź). Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach psychoanalitycznych zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną.
  • 3 letni kurs CORE TRENING (408 godzin) ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zorientowanej na więź) – połączenie zaawansowanej wiedzy i technik ISTDP z wiedzą neurobiologiczną
  • 3 letni kurs z Psychobiologii /dr Gilbert Renaud/ certyfikowany konsulultant RH
  • i wiele innych

Wiedzę specjalistyczną uzyskałam:

Wiedzę specjalistyczną uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Psychologii klinicznej o specjalności Psychologia Zdrowia. Temat mojej pracy magisterskiej to Międzypokoleniowe dziedziczenie traumy w chorobie Hashimoto. Celem badania było określenie związku pomiędzy traumatycznymi przeżyciami, a postrzeganiem choroby i regulacją emocji w grupie osób chorych na Hashimoto. Inspiracją dla moich dociekań naukowych stała się problematyka transmisji pokoleniowej i systemu dziedziczenia chorób. Chęć zrozumienia międzypokoleniowego przekazywania stresu oraz wpływ rodzinnych przeżyć na nasze funkcjonowanie ostatecznie zdecydował o wyborze profilu mojej działalności. Na co dzień biorę czynny udział w różnego rodzajach kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach. 

Moje doświadczenie uzupełniają odbyte praktyki zawodowe:

Psychoterapia, pomoc psychologiczna i psychiatryczna w ośrodku Grupy Synapsis Warszawa (90 godzin) – konsultacja neuropsychologiczna; konsultacja lekarza psychiatry z elementami diagnozy; konsultacja psychologiczna (wywiad, oferta); terapia rodzin i perspektywa systemowa; zjawiska w psychoterapii (perspektywa psychoanalityczna); praktyczne aspekty pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi (elementy psychodramy); praktyczne aspekty pracy z grupą; propedeutyka zaburzeń chorób afektywnych; praca metodą dialogu motywacyjnego; praktyczne aspekty psychoterapii w kontekście różnic międzykulturowych; pomoc psychologiczna i terapia osób oraz rodzin z doświadczeniem straty; wybrane aspekty kończenia terapii – perspektywa kliniczna. 6 miesięczny (95 godzin) staż w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania i wiele innych.

error: Content is protected !!