Kiedy problemy psychiczne prowadzą do choroby?

Kiedy problemy psychiczne prowadzą do choroby?

    Jak stany psychiczne wpływają na ciało: Psychosomatyka w medycynie Coraz częściej zauważa się, że problemy psychologiczne mogą prowadzić do objawów medycznych, a przewlekłe napięcie w układzie nerwowym może stać się predykatorem do pojawiania się...
TRAUMA ROZWOJOWA

TRAUMA ROZWOJOWA

  Czym jest trauma wczesnodziecięca? Trauma wczesnodziecięca odnosi się do traumatycznych doświadczeń, które mają miejsce w okresie niemowlęctwa, wczesnego dzieciństwa lub dzieciństwa. Mogą to być wydarzenia takie jak fizyczne, emocjonalne lub seksualne...
PSYCHOSOMATYKA

PSYCHOSOMATYKA

    Zaburzenia Psychosomatyczne. Kiedy umysł rzuca cień na ciało Zaburzenia psychosomatyczne są coraz bardziej rozpoznawane i badane przez naukowców oraz specjalistów od zdrowia psychicznego. Te schorzenia powstają w wyniku interakcji między umysłem a ciałem...
ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

  Zaburzenia odżywiania należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają leczenia. Współcześnie o zaburzeniach odżywiania słyszał prawie każdy. Wielu z nas zetknęło się z terminem anoreksja czy bulimia. Wymienione problemy rzeczywiście, stanowią jedne z...