Ustawienia na figurkach 1h

400,00 

Ustawienia systemowe Berta Hellingera dają możliwość niemal natychmiastowego dojścia do nieuświadomionej traumy. Ustawienia Rodzinne pozwalają zobaczyć problemy, trudności, zastoje życiowe. Otwierają nowy wymiar dla rozumienia zdrowia i choroby. Podczas zainicjowanego procesu istotą staje się odnalezienie tej części psychiki, w której doszło do rozłamu. Chodzi tu o to, by osoba mogła uzdrowić te fragmenty swojej duszy, które w przeszłości zostały oddzielone.

By wykonać pracę z jednym z rodów tj. ze strony mamy lub rodem ze strony taty zapraszam do spotkania z Drzewem Rodowym.

 

Wiele chorób, przede wszystkim choroby przewlekłe, upośledzenia, psychozy wynikają z systemowego nieporządku. Praca z wykorzystaniem reprezentantów jest jedną z metod poznania nieświadomego wymiaru naszego funkcjonowania. Pozwala wyłonić to, co jest niewidzialne, nienazwane, wykluczone…  Za jej przyczyną jesteśmy w stanie zidentyfikować podświadome programy, które sterują naszymi emocjami, zachowaniem, decyzjami. 

Podczas ustawienia poprzez indywidualną pracę z polem osoba ma okazję odkryć ukryte dynamiki. Chodzi tu o to, by mogła zobaczyć, zrozumieć, nazwać, uznać i przetransformować wszystko to, z czym jest połączona. Ważne jest zrozumienie działania głębokich procesów i  sił, które nie zawsze wydają się oczywiste.  

Chcesz doświadczyć swojej indywidualnej pracy z polem, umów się na sesję USTAWIENIA SYSTEMOWE na figurkach.

Rezultaty ustawień

  • uświadomienie i dotarcie do źródła problemu,
  • nawiązanie dobrej relacji z systemem rodzinnym,
  • uzyskanie wglądów, które będą dotyczyły obecnych wyzwań.

Najlepszym sposobem zrozumienia konstelacji jest doświadczenie ich osobiście. Reguły, na których opiera się podejście systemowe są niewidoczne, ale ich działanie jest zawsze odczuwalne.

Tytuł inwestycji: USTAWIENIE SYSTEMOWE na figurkach.