Ustawienia Hellingera na figurkach 1h

450,00 

Ustawienia Berta Hellingera dają możliwość niemal natychmiastowego dojścia do nieuświadomionej traumy. Pozwalają zobaczyć problemy, trudności, zastoje życiowe. Otwierają nowy wymiar dla rozumienia zdrowia i choroby. Podczas zainicjowanego procesu istotą staje się odnalezienie tej części psychiki, w której doszło do rozłamu. Chodzi tu o to, by osoba mogła uzdrowić te fragmenty swojej duszy, które w przeszłości zostały oddzielone.

By wykonać pracę z jednym z rodów tj. ze strony mamy lub rodem ze strony taty zapraszam do spotkania z Drzewem Rodowym.

 

Wiele chorób, przede wszystkim choroby przewlekłe, upośledzenia, psychozy wynikają z systemowego nieporządku. Praca z wykorzystaniem reprezentantów jest jedną z metod poznania nieświadomego wymiaru naszego funkcjonowania. Pozwala wyłonić to, co jest niewidzialne, nienazwane, wykluczone. Za jej przyczyną jesteśmy w stanie zidentyfikować podświadome programy, które sterują naszymi emocjami, zachowaniem, decyzjami. 

Podczas Ustawień Hellingera poprzez indywidualną pracę z polem będziesz mieć okazję by odkryć ukryte dynamiki. Chodzi tu o to, żeby zobaczyć, zrozumieć, nazwać, uznać i przetransformować wszystko to, z czym jest połączone pole naszych przodków. Pozwoli to zrozumieć działanie głębokich procesów i  sił, które nie zawsze są oczywiste.  

Chcesz doświadczyć swojej indywidualnej pracy z polem, umów się na sesję USTAWIENIA SYSTEMOWE na figurkach.

Rezultaty Ustawień Hellingera

  • uświadomienie i dotarcie do źródła problemu,
  • nawiązanie dobrej relacji z systemem rodzinnym,
  • uzyskanie wglądów, które będą dotyczyły obecnych wyzwań.

Najlepszym sposobem zrozumienia konstelacji jest doświadczenie ich osobiście. Reguły, na których opiera się podejście systemowe są niewidoczne, ale ich działanie jest zawsze odczuwalne.

Tytuł inwestycji: USTAWIENIE SYSTEMOWE na figurkach.