Totalna Biologia

Dlaczego chorujemy ? 

Dlaczego chorujemy? Czy istnieje ścisły związek pomiędzy naszą psychiką a chorobą?

Już ponad 40 lat temu niemiecki lekarz dr Ryke G. Hamer odkrył, że przyczyną większości chorób są nasze emocje, a dokładnie konflikt wewnętrzny, który nierozwiązany zamienia się w chorobę.

 

Podstawową zasadą pracy w Totalnej Biologii jest poprzez zadawanie właściwych pytań, odnalezienie zależności, które uwarunkowały dysharmonię w ciele. Pozwala to klientowi uświadomić głęboko skrywane emocje, przekonania oraz oparte na nich decyzje. By można było świadomie zrozumieć powstałą chorobę niezbędne jest odkrycie czynnika „aktywującego”. Dramatyczne, emocjonalne przeżycia, zwłaszcza te które zostały odczute z ogromną siłą, czyli wszelkiego rodzaju wstrząsy, długotrwały stres, a nawet rodzinne sekrety nie są obojętne dla zdrowia. Kiedy nasza psychika nie potrafi uporać się z bardzo silnie odczutym doświadczeniem, wówczas nasz automatyczny mózg, „pozbywa się” problemu, przenosząc go do ściśle określonego obszaru w ciele. W ten sposób programuje się niedomaganie, a nawet poważna choroba. Gdy dobrze postawione pytanie wywoła reakcję, dochodzi do tzw. znalezienia „powodu” dlaczego ktoś zachorował. W istocie prowadzi to, do rozwiązania konfliktu, a co za tym idzie do szybszego i pełniejszego powrotu do zdrowia.

Hołduje tu zasada: „nazwij to”, (przyjmij) czyli „wyraź to” i „wyrzuć”.

Ważne jest przy tym, że niektóre traumy i stresy przenoszone są pokoleniowo. Zatem trauma dziadka może zamanifestować się jako choroba u jego wnuka, jeśli wystąpią określone okoliczności aktywujące konflikt biologiczny. To rozjaśnia teorię chorób genetycznych.

W trakcie konsultacji wnikliwie przyglądam się zgłaszanym dolegliwościom. W prowadzonej praktyce łączę wiedzęz wielu dziedzin. Zadaję pytania i przeprowadzam przez historię twojego życia docierając do zdarzeń, które wywołały dysharmonię w ciele. Psychobiologia, którą pracuję opiera się na pracy i odkryciach przede wszystkim Ryke G. Hamera, Claude’a Sabbah, Marka Frechet, Anne Ancelin Schutzenberger, Bertranda Lemieux, Gilberta Renaud i innych. Fundamenty metody można również znaleźć w pracy Carla Gustawa Junga, gdyż jednym z największych osiągnięć XX w. stało się odkrycie podświadomości.


Totalna Biologia Konsultacja
(50min)


Totalna Biologia Konsultacja
( 1,5h )


Totalna Biologia Konsultacja
( 2h )


Pakiet Promocyjny
10 sesji  (50min)


Pakiet Promocyjny
10 sesji ( 1,5h )


Pakiet Promocyjny
5 sesji ( 2h )

error: Content is protected !!