Psychogeneologia 

Tworzenie Drzewa Rodowego

Oczyszczanie umysłu z tajemnic przodków.

Jeżeli los, który wiedziesz jest nadzwyczaj niepomyślny, to:

1. Czy koniecznie musisz go zaakceptować?
2. Czy po raz kolejny chcesz zmagać się z trudnymi, niekończącymi się okolicznościami?

Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to możesz na własną odpowiedzialność podjąć walkę, jednakże wiedz, że walka jest z góry skazana na niepowodzenie. Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi NIE skorzystaj z UWALNIANIA TAJEMNIC PRZODKÓW i otwórz się na pozytywne emocje. Praca z GENOGRAMEM pozwoli Ci oswobodzić się z ograniczających wzorców. Decydując się na nią staniesz się gotowy do tworzenia nowych, wspierających jakości w swoim życiu

Gdy sytuacja nas przerasta i nie potrafimy odnaleźć rozwiązania cierpimy, wtedy część mózgu odpowiedzialna za utrzymanie nas przy życiu „zabiera” problem z głowy i „deleguje” go na poziom ciała. Wobec czego „nasze choroby są przejawem konfliktów, których doświadczamy na co dzień w głębi naszego umysłu”.

Czym jest Psychogeneologia?

Psychogeneologia– pozwala zrozumieć to, co w sferze psychiki przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Od dawna wspomina się o tak zwanej powtarzalności wzorców postępowania. To właśnie obserwacja ludzkich losów w kontekście dziejów ich rodzin potwierdza, że pozornie oddalone pokolenia łączy silna więź. W rodzinach powtarzają się podobne losy, dramaty i przekonania.

Tak samo rzecz ma się ze wszystkimi chorobami. Choroby są pradawnymi odpowiedziami na problemy przeżywane przez naszych przodków.  Jeśli jesteśmy zmęczeni notorycznym pojawianiem się jakiejś choroby, zdecydujmy się na wyczyszczenie wspomnienia, które powołuje ją do istnienia! W takim przypadku konieczne będzie wykonanie pewnej pracy – rozwiązania aktualnego problemu, dokończenia za rodziców ich żałoby po wcześnie zmarłym dziecku, uwolnienia się od traum z dzieciństwa czy uhonorowanie losu dziadków bądź pradziadków. Czasami  może oznaczać to ciężką orkę na „polu” własnego wnętrza…..

Od zarania dziejów było wiadome, że do wyzdrowienia dochodzi wtedy, kiedy osoba uświadomi sobie to, co jest ukryte w jej nieświadomości. Doskonale wiemy, że aby raz a dobrze pozbyć się chwastów z ogrodu, nie wystarczy wykosić trawę lub nawet przyciąć ją sekatorem. Jedyne co sprawi, że się ich trwale pozbędziemy, to będzie wyrwanie ich z korzeniami.


Genogram Indywidualny ( 1,5h )

error: Content is protected !!