Depresja wsparcie psychologiczne 50min.

300,00 

 

Depresję rozumiemy jako zbiór bolesnych afektów i towarzyszących im myśli, które składają się na reakcję jednostki na doświadczenie utraty lub porażki. Depresja może przejawiać się jako część tego co znane jest z psychopatologii życia codziennego lub wyłaniać się z większą siłą i rozwijać w długą i poważną chorobę. Depresja jest zjawiskiem wieloaspektowym, które składa się z tych bolesnych przejawów uruchamianych przez znaczenie lub „brak znaczenia”, które każda jednostka przypisuje doświadczeniu utraty. Każda utrata obiektu zewnętrznego, wewnętrznego, czy części self może wzbudzać poczucie, że niemożliwe jest spełnienie pragnienia, aby odzyskać to, co zostało utracone. Jest duża różnica pomiędzy przygnębieniem, a kliniczną depresją.

Czym innym jest przepracowanie traumatycznych wspomnień, a zupełnie czym innym konfrontacja z wewnętrzną pustką (Bessel van der Kolk)

Poczucie beznadziei w depresji klinicznej jest nieubłagane i przerastające. Niektórzy opisują ją jako ”czarną otchłań” lub „poczucie nieubłaganego końca„. Osoba nie potrafi uwolnić się od swojego przygnębienia i izolacji społecznej. Czuje się pusta i wypalona, że nie jest w stanie odczuwać przyjemności.

Jeśli zdarza Ci się mówić: „Jestem do niczego, zawsze przydarzają mi się złe rzeczy i nic nigdy się nie zmieni” to być może potrzebujesz uwolnić się z pułapki depresyjnych objawów. Objawy depresji zależą od danej osoby i mogą się różnić natężeniem w różnym okresie czasu. Chorzy na depresję nie mogą po prostu „wziąć się w garść” i wyzdrowieć, wręcz przeciwnie często nie chcą i/lub nie potrafią szukać pomocy. Czasami bywa i tak, że kiedy wykonują określone czynności, zwłaszcza te które kiedyś sprawiały im radość, to obecnie mają wrażenie że pojawiający się ruch jest w pełni zautomatyzowany, mechaniczny.  

Po czym poznać depresję? Kiedy pojawia się u Ciebie:

  • obniżenie nastroju (niska samoocena, brak wiary w siebie, poczucie winy, czarne widzenie przyszłości),
  • utrata zainteresowań i zdolności do radowania się (anhedonia),
  • zmniejszenie poziomu energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i obniżenia napędu psychoruchowego.

 

A przy tym można u Ciebie zaobserwować:

  • osłabienie koncentracji i uwagi,
  • zaburzenie rytmów okołodobowych (wczesne budzenie się lub w atypowej postaci nadmierna senność)
  • zmniejszony apetyt (w atypowej postaci – zwiększony)
  • występują myśli i czyny samobójcze

 

Objawy utrzymują się przez okres co najmniej 2 tygodni  to wówczas jedynym sposobem na poradzenie sobie z tymi emocjami będzie bezpośrednie spotkanie z nimi, wejście w ich świat, a następnie przekształcenie ich.

Z depresji  wychodzi się tylko za cenę pokory

Pamiętaj, że depresja nie pozwoli Ci ruszyć naprzód, dopóki ponownie nie zostaniesz dzieckiem. Dopiero wtedy, kiedy pozwolisz sobie „stanąć do swojego życia”, wówczas Twoje słabości będą miały szansę stać się mocnymi stronami, będzie mogła przejawić się Twoja wewnętrzna mądrość.

Przed zakupem zapoznaj się z polityką prywatności.