TERAPIA TRAUMY

SYMPTOMY TRAUMATYCZNE nie są wywołane przez

samo wydarzenie. POWSTAJĄ WTEDY, KIEDY, energia

pozostała z doświadczenia NIE ZOSTANIE USUNIĘTA  z ciała.

TRAUMA TRANSGENERACYJNA

Żyją w nas ludzie, których KOCHAMY. Doświadczamy ich emocjonalnego cierpienia i śnimy ich WSPOMNIENIA,  a wszystko to KSZTAŁTUJE nasze ŻYCIE w nie zawsze uświadomiony sposób. Jeżeli chcesz zrozumieć, skąd biorą się NIEZROZUMIAŁE, UPORCZYWE, RODZINNE POWTÓRZENIA – imion, dat i zdarzeń to zapraszam Cię serdecznie.

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

Objawy odczuwane w ciele, których przyczyny leżą w psychice określa się objawami psychosomatycznymi. Typowe przykłady takich zaburzeń to: ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO, ZABURZENIA SNU, ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, ASTMA OSKRZELOWA, ŁYSIENIE PLACKOWATE, SAMOISTNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE czy CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA. Kluczem do zdrowia jest połączenie PSYCHE i CIAŁA.

TRAUMA WCZESNODZIECIĘCA

Doświadczenie TRAUMY W DZIECIŃSTWIE, jak i KLIMAT EMOCJONALNY, w jakim wychowywało się dziecko, niepozwalający na OPRACOWANIE TRUDNEGO DOSWIADCZENIA, związany z niskim zaangażowaniem emocjonalnym opiekunów, zaniedbaniem dziecka czy przemocą emocjonalną NIE POZOSTAJE BEZ WPŁYWU na jego FUNKCJONOWANIE w życiu DOROSŁYM.

SOMATIC EXPERIENCING® (SE)

Trauma przejawia się przede wszystkim w CIELE. Ciało inicjuje proces, UMYSŁ za nim podąża. KLUCZEM DO ULECZENIA TRAUMY jest umiejętność odczytania NIEWERBALNYCH PRZEKAZÓW, które otrzymujemy od ciała. Osoba straumatyzowana jest jak uwięziona w odchłani, nie potrafi ponownie włączyć się w nurt życia. W jej układzie nerwowym jest TRAUMA. SOMATIC EXPERIENCING® (SE) pomaga w wywołaniu stanów fizjologicznych, zmysłowych i afektywnych pozwalających PRZETRANSFORMOWAĆ lęk i poczucie bezradności.

KATARZYNA JEDLIŃSKA

PSYCHOTRAUMATOLOG, PSYCHOLOG,

PSYCHOTERAPEUTA

BIAŁYSTOK I ONLINE

TERAPIA TRAUMY

psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

Jak mogę Ci pomóc? Czujesz, że masz w życiu pod górkę? Trudno Ci się odnaleźć we współczesnym świecie? Masz za sobą bolesne doświadczenia?

Przeżyte traumy, negatywne przekonania i destrukcyjne emocje  bardzo często są przyczyną wielu fizycznych dolegliwości i podwaliną całego szeregu chorób. Moja pomoc dla Ciebie będzie opierać sie na: wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji; odnajdywaniu Twojej wewnętrznej siły i sprawczości; odbudowaniu granic, poprawie samoregulacji oraz przepracowaniu zdarzeń traumatycznych. Uważam, że każdy jest unikalny i potrzebuje spersonalizowanego podejścia do zdrowia.

Zapraszam do Klinika Zdrowia Ohana na TERAPIĘ TRAUMY i TERAPIĘ ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH. Na co dzień pracuję w podejściu psychodynamicznym. Swoją skuteczność zwiększam poprzez wykorzystanie PSYCHOTERAPII SENSOMOTORYCZNEJ w tym: Somatic Experiencing® (SE) skutecznej metody leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu oraz Integral Somatic Psychology™ (ISP) niezawodnej procedury psychologii somatycznej, która pozwala ucieleśnić odczuwane emocje.

 

Katarzyna Jedlińska konsultacje Psychobiologia

„To Ty podążasz do zdrowia, ja tylko nadaję kierunek

K. Jedlińska

Witaj na stronie Klinika Zdrowia Ohana

Jestem tutaj dla tych, którzy poszukują pomocy dla siebie, bądź swoich bliskich w zakresie powrotu do pełni zdrowia po traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa czy traum prostych (typu zagrożenie śmiercią, wypadek komunikacyjny, atak przez zwierzę, operacje chirurgiczne i inne). Swoją pracę w Klinika Zdrowia Ohana opieram na wiedzy i doświadczeniu z zakresu: psychotraumatologii, psychosomatyki, neuropsychologii, psychologii zdrowia, a także psychoterapii sensomotorycznej. W centrum moich zainteresowań jest trauma transgeneracyjna która opowiada o dziedzictwie emocjonalnym naszych przodków, które prześladuje nas niczym upiory przeszłości i nie pozwala nam żyć pełnią życia oraz przyczynia się do powstawania przepaści między tym, czego pragniemy, a tym co możemy osiągnąć. Wszystko to pozwala mi zaoferować profesjonalną pomoc w terapii osób dorosłych, a w szczególności w pracy z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania , zespołem stresu pourazowego (PTSD), traumą wczesnodziecięcą, a także w przypadku chorób psychosomatycznych. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej również możesz liczyć na moje wsparcie. Pierwsze spotkania rozpoczynają najczęściej w cyklu 3 konsultacji, które mogą stanowić jednorazową poradę lub zapoczątkować terapię indywidualną. Konsultacje nie są zobowiązujące do podjęcia terapii, ani do jej prowadzenia. Podczas nich masz możliwość poznać mnie i mój sposób pracy, a ja mam okazję poznać Ciebie i problemy, z którymi się mierzysz. W rezultacie Ty podejmujesz decyzję czy chcesz podjąć terapię, a ja czy jestem w stanie pomóc Ci w Twoich problemach.

TERAPIA DOROSLYCH PO PRZEŻYCIACH TRAUMATYCZNYCH

I Z ZABURZENIAMI DYSOCJACYINYMI

 

Obszary, w jakich pracuje:

• Trauma relacyjna / rozwojowa

• Trauma prenatalna i okołoporodowa

• Trauma transgeneracyjna

• Przemoc emocjonalna i fizyczna

• Molestowanie seksualne, gwałt

• Zaniedbanie i porzucenie

• Strata i żałoba

• Ataki paniki

 

• Konflikt rodzinny

• Wypadki komunikacyjne i pożary

• Duszenie się, dławienie, podtopienie

• Mocne uderzenia (upadki, urazy głowy)

• Zaatakowanie przez zwierzę

• Operacje chirurgiczne

• Katastrofy naturalne

• Przerażające wydarzenia

 

Terapia traumy Klinika Zdrowia Ohana – w czym mogę Ci pomóc?

Terapia traumy pozwala uzyskać świadomy wgląd we własne emocje, motywy postepowania, budowanie relacji z innymi i z samym sobą. Wzmacnia nasze osobiste zasoby, za przyczyną czego możemy radzić sobie z tym co trudne, stresujące, traumatyczne, ale też daje nam szansę by można było po prostu cieszyć się życiem. Wobec czego jeżeli chcesz uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym to zapraszam Cię serdecznie.

Trauma transgeneracyjna

 TRAUMA TRANSGENERACYJNA

Trauma transgeneracyjna

Przekaz transgeneracyjny to sytuacja, w której pokolenie rodziców przenosi na pokolenie dzieci i wnuków swoje postawy, sposoby zachowań, uczucia wstydu i poczucia winy, ale także swoje tajemnice i nieprzepracowane doświadczenia traumatyczne.

 

Zaburzenia psychosomatyczne

 ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

Psychosomatyka

Pracuję z objawami somatycznymi o podłożu psychologicznym. Ból fizyczny lub niewytłumaczalny objaw medyczny wyrażany jest przez nieświadome emocje,  które wynikają z braku regulacji lęku lub somatyzacji. Wiedz, że 80% wizyt u lekarzy dotyczy problemów niemedycznych.

Somatic Experiencing®(SE)

 SOMATIC EXPERIENCING® (SE)

Somatic Experiencing® (SE)

Model Somatic Experiencing ® (SE)  jest metodą, która prowadzi do pracy z traumą przez ciało. Organizm pacjenta zwiększa zdolność do kontenerowania dzięki procesowi miareczkowania, czyli pracy z „najmniejszą możliwą aktywacją”, tak aby ta mogła zostać przetworzona w procesie pendulacji.

TERAPIA ONLINE

KLINIKA ZDROWIA OHANA

Zapraszam do skorzystania z sesji terapeutycznych online, które odbywają się w bezpiecznym środowisku, z poszanowaniem Twojej prywatności i w pełnym skupieniu. Terapię zdalną kieruję szczególnie do osób, które nie mają  możliwości otrzymania pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania, ale też do tych, którzy są zabiegani czy przebywają poza granicami kraju. Ta forma daje możliwość korzystania z terapii na odległość.

UMÓW WIZYTĘ

 

Najnowsze artykuły blogowe

Alergia w Psychobiologii

Alergia w Psychobiologii

  Jak alergię rozumie Psychobiologia? Alergia to utrwalenie wspomnienia negatywnego przeżycia. Chroni nas przed czymś przed czym...

Ból głowy Psychobiologia

Ból głowy Psychobiologia

  Rodzaje bólów głowy: napięciowy, skroniowy ból głowy Ból głowy z reguły pojawia się w różnych lokalizacjach naszej głowy i ma...

Trauma jest wewnętrznym kaftanem bezpieczeństwa, który się tworzy w momencie, kiedy stan przerażenia zostaje zamrożony w czasie”

dr Peter Levine