Psychobiologia, Totalna Biologia – Hashimoto.

lip 19, 2020

Psychobiologia, Totalna Biologia – Hashimoto.

Choroba Hashimoto według Psychobiologii, Totalnej Biologii, Recall Healing jest przekazywana przez więzy krwi. Wiąże się ona z pojęciem „samozniszczenia”  i  dosyć często objawia się w postaci wola tarczycy, który w fazie zaawansowanej choroby może doprowadzić do jej zniszczenia.

Nieprzepracowane traumy z historii rodzinnej przechodzą na kolejne pokolenia, zlewając się z naszymi emocjami, reakcjami i wyborami w sposób, który jest dla nas zupełnie naturalny. Niektórzy z naszych przodków przeżyli rzeczy tak potworne, że samo uświadomienie ich traumatycznych wspomnień rodzi w nas ból. Uruchomienie procesu wytwarzania emocji negatywnych o przytłaczającym charakterze zachodzi wielopokoleniowo przykładem czego mogą być badania przeprowadzone na szczurach Dias i Rassler, (2014) czy Dębiec i Sullivan (2014), które wskazują, że stres, jakiemu poddano samicę, został niejako „odziedziczony” przez jej potomstwo, a co więcej ujawnił się nawet w trzecim pokoleniu.

W przypadku ludzi dowiedziono na przykład, że dziecko rodzica, który w dzieciństwie doświadczył jakiegoś traumatycznego przeżycia, może w obliczu nagłego hałasu zareagować paniczną ucieczką. Choć odruch ten może być właściwy w odniesieniu do zagrożenia wojennego, to jednak w obecnym, bezpiecznym czasie tak silna reakcja powoduje stan permanentnego lęku. W przypadku takim jak ten, dziecko jest genetycznie przygotowane do życia w innych warunkach niż te, których doświadcza. Dużo badań w tym zakresie wykonała  Yehuda ze współpracownikami.  

Podobnie sytuacja wygląda u osób z chorobą Hashimoto. Choroba Hashimoto po raz pierwszy została opisana w 1912 roku w Japonii przez doktora Hakaru Hashimoto i jest jedną z najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym. Do dziś nie poznano w pełni jej pochodzenia, ale wydaje się, że u wielu pacjentów występuje dziedziczna predyspozycja do jej występowania. Objawy pojawiające się w przebiegu choroby Hashimoto są liczne i różnorodne. Doty­czą one przede wszystkim przewodu pokarmowego, skóry, układu krążenia, układu moczowego, układu oddechowego i mięśniowo­-szkieletowego. Mogą też wpływać na powstanie objawów neuropsychiatrycznych, do których najczęściej należą zaburzenia nastroju, percepcji rzeczywistości, zaburzenia koncentracji uwagi i przebieg procesów pamięci. Szczyt zachorowania obserwuje się między 40, a 60 rokiem życia i szczególnie narażone na Hashimoto są kobiety (Broniarczyk-Czarniak, 2017).

Przypadki, gdzie nie można jednoznacznie zidentyfikować przyczyny powstania choroby określane są mianem postaci pierwotnej i to ona najczęściej jest diagnozowana. Na poziomie klinicznym choroba Hashimoto objawia się powiększeniem gruczołu tarczowego (wole) z obecnością lub nie, niedoczynności tarczycy. W obrazie histopatologicznym dominuje obfity naciek limfocytarny, a w obrazie ultrasonograficznym tarczycy widoczne są hipoechogeniczne obszary (Broniarczyk-Czarniak, 2017). Najlepszym markerem serologicznym do rozpoznania choroby Hashimoto są przeciwciała anty-TPO, gdyż występują one u ok. 95% pacjentów dotkniętych chorobą (Caturegli, De Remigis, Rose, 2014).

Warto również wiedzieć, że osoby z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy są w grupie ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń ze spektrum ChAD (choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń lękowych oraz snu (Oomen, 1996; za: Broniarczyk-Czarniak, 2017).

Badacze Carta i in. (2005) potwierdzili, że nie tylko nastrój, ale też zaburzenia lękowe mogą być związane z chorobą.  Sinai i współpracownicy (2014) dowiedli, że istnieje związek zachodzący między narażeniem na przemoc seksualną, a zmianami hormonów tarczycy zwłaszcza u tych kobiet, które doświadczyły zespołu stresu pourazowego (PTSD). Uczeni w przeprowadzanym badaniu doszli do wniosku, że ciężki stres związany z traumą w dzieciństwie może promować trwałe zmiany poziomu tarczycy i/lub przyczyniać się do rozwoju psychopatologii związanej z cechami zespołu borderline ( ang. borderline personality disorde BPD) lub PTSD.

W innym badaniu przeprowadzanym w 2014 roku przez Ayhan i współpracowników celem, którego było zbadanie częstości występowania dużej depresji (ang. major depressive disorder, MDD) i zaburzeń lękowych u pacjentów z chorobą Hashiomoto i wolami tarczycy, wykazano że schorzenia te zwiększają predyspozycje do poważnych zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Związek pomiędzy autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, a powsta­waniem zaburzeń nastroju czy zaburzeń lękowych nadal pozostaje niejasny i wymaga kolejnych badań oceniających, w jaki sposób przeciwciała tarczycowe mogą oddziaływać na pracę mózgu? W świetle przeprowadzonych badań szczególną uwagę zwraca się przede wszystkim na stres,  zarówno ten prenatalny, jak i ten istniejący w pierwszym okresie życia, ale również ten który wiąże się z traumatycznymi przeżyciami przodków. Narażenie na traumę pozostawia trwałe ślady, jak również przyczynia się do dożywotniej reakcji osi HPA, wynikiem czego może być pojawienie się zaburzeń poznawczych, osobowości i innych zmian behawioralnych.

Jak natomiast chorobę Hashimoto widzi Psychobiologia?

Medycyna konwencjonalna, bada, sprawdza, poszukuje, natomiast PSYCHOBIOLOGIA nie tylko nadaje kierunek, ale również pozwala na odnalezienie, czyli uświadomienie rodowych historii, które uwarunkowały to biologiczne rozwiązanie mózgu.

Hashimoto jako choroba o charakterze autoimmunologicznym, według Psychobiologii jest przekazywana przez więzy krwi. Wiąże się ona z pojęciem „samozniszczenia”  i  dosyć często objawia się w postaci wola tarczycy, który w fazie zaawansowanej choroby może doprowadzić do zniszczenia tarczycy.

Według biologicznej logiki choroba autoimmunologiczna oznacza „warunek”, który został postawiony na przykład w okresie Projektu/Celu, kiedy to matka powiedziała do ojca: „Jeszcze raz mnie uderzysz, a odejdę” (np. w kontekście pozbawię Cię kontaktu z dzieckiem), „Jeśli nie usuniesz tego dziecka, będziesz musiała je wychować sama”.

Zadaniem terapeuty jest odkryć jaki warunek został postawiony?

„Przyjmuję na siebie czyjąś winę (by kogoś od niej uwolnić).”
„Nie mam prawa się bronić i przejmuję konflikt mojego ojca/ mojej matki itp.”

Słowem kluczem w przypadku tarczycy jest „niesprawiedliwość”, ale też „prędkość” czy „siła/bezsilność”. Słowo „tarczyca” wywodzi się od tarczy, która z jednej strony może wskazywać na „ochronę”, czyli ta która chroni, jak i na jej „brak”. W sytuacji kiedy ktoś z rodu powierzył na przykład dziecku tajemnicę i w związku z tym dziecko przeżywa ogromny stres, gdyż musi dochować tajemnicy, bo w przeciwnym razie może nawet „stracić życie”. Mózg, by ochronić gardło rozkaże tarczycy zamienić się w tarczę, do czego idealnie nadają się wole. Wszystko to będzie służyło zagłuszaniu słów osoby w podświadomej „ochronie tajemnicy”.

Choroba Hashimoto, to też konflikt o wydźwięku:
„Muszę zdobyć więcej czasu”
„Muszę spowolnić czas”

 Do samozniszczenia dochodzi na przykład wtedy, kiedy „coś stało się lub musi się stać w „linii krwi”.. Przykładem może być sytuacja:  „Mojemu ojcu zostały 3 m-ce życia”.  Choroba tarczycy w tym przypadku z biologicznego punktu widzenia pozwoli: „Zyskać na czasie”, gdyż ten w obliczu  zbliżającego się zagrożenia biegnie zbyt szybko. Podświadomy program, który się uaktywnia ma za zadanie za przyczyną choroby „spowolnić czas” (zwolnić metabolizm)”. Ma to również odniesienie kiedy dana osoba znajduje się w sytuacji stresującej i liczba zadań do wykonania ją przerasta. Czas mija tak szybko, że ważne jest jego spowolnienie.

 • „To ważne bym się pośpieszyła, ale nie mogę…, mam jeszcze tyle do zrobienia”, 
 • Muszę działać szybko, ale nie daję rady” ,
 • „Nie mam siły na to wszystko, jestem za wolna.”’
 • „Przytłacza mnie to, że dzieje się to tak szybko”,
 • „Jestem kompletnie przytłoczona przez „goniące” wydarzenia”,
 • „Zawsze muszę stawiać  czoła problemom sama”.

W historii rodziny sprawdza się między innymi:

 • Czy wśród przodków były jakieś ataki na gardło? ataki na życie?
 • Czy ktoś w rodzie urodził się z pępowiną owiniętą wokół szyi?
 • Czy ktoś w rodzie został powieszony i/lub kto powiesił się w klanie rodzinnym?
 • Czy wydarzyła się w rodzie jakaś agresja na obszar gardła? (na przykład mężczyzna zaatakował kobietę i w wyniku tego aktu doszło do gwałtu, w trakcie którego położył jej rękę na szyi, grożąc że jak będzie krzyczała, to ją zabije, zadusi),
 • Czy jak osoba była dzieckiem i znalazła się w sytuacji, kiedy zdenerwowała któregoś z rodziców, bo na przykład zaczęła głośno płakać bez powodu, lub powiedziała coś co wzbudziło atak złości u ojca czy matki i w wyniku tej sytuacji dziecko zostało chwycone za gardło i się silnie wystraszyło,
 • Czy czasem matka nie miała założonej klamry na szyjce macicy, by powstrzymać przedwczesny poród (analogia: szyjka – szyja)?

To tylko niektóre z wielu historii, które są związane z chorobą Hashimoto     .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jeżeli artykuł Ci się podobał to proszę daj mi znać czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat  Hashimoto, która obejmuje swoim zasięgiem wiele układów w ciele? Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna. Chcę pisać o tym, co Cię interesuje. 🙂

O mnie

Nazywam się Katarzyna Jedlińska i pragnę zapewnić cię o tym, że moim życiowym powołaniem jest dbanie o zdrowie zarówno swoje, jak i innych. Kiedy żadna z metod medycyny konwencjonalnej nieprzynosi ulgi, ja poszukuję rozwiązań. W skutecznej terapii jaką prowadzę pomagam odnaleźć przyczynę schorzenia, po to byś mógł POWRÓCIĆ do ZDROWIA.
error: Content is protected !!